Foglalási, lemondási szabályok

Home   »   Foglalás, Lemondás szabályai

Foglalási, lemondási szabályok

Foglalás:

1.) A Szállásadó foglalást az online foglalási rendszerén és e-mailben fogad el.
2.) A Vendég írásban megküldött ajánlatkérésére a Szállásadó írásbeli ajánlatot küld. Megszűnik a Szállásadó ajánlati kötöttsége, ha az ajánlat elküldésétől számított 72
órán belül nem érkezik meg az ajánlat változatlan tartalmú elfogadására vonatkozó nyilatkozat (megrendelés), illetve a szállásdíj 50%-os előlege.
3.) A szerződés a Szállásadó írásban megküldött visszaigazolásával jön létre. A szerződés a visszaigazolás megküldésének napján lép hatályba, és onnan számít a 72 órán belüli fizetési határidő.
4.) A szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül, az ajánlatkérés, az ajánlat, a megrendelés és a visszaigazolás a szerződés részei.
5.) A szerződésnek a Vendég/Szerződő fél és a foglalás alábbi adatait kell tartalmaznia:
• Vendég/Szerződő fél neve,
• lakcíme (székhelye),
• telefonszáma,
• e-mail címe,
• érkezés és távozás dátuma
• éjszakák száma
• érkező vendégek száma (felnőtt, 18 év alatti gyermek bontásban)
• számlázáshoz szükséges adatok

7.) A szóban leadott megrendelés/foglalás, módosítás, megállapodás, illetve a Szállásadó szóbeli visszaigazolása nem szerződésértékű.
8.) A Szállásadó jogosult ezen általános szerződéses feltételektől eltérő feltételeket kikötni ajánlatában.
9.) Ha a Vendég a szerződésben meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja az apartmant, a Szállásadó jogosult a szolgáltatás szerződésben meghatározott ellenérték teljes összegére.
10.) A lejárati idő előtt megüresedett apartmant a Szállásadó jogosult újra értékesíteni.
11.) A szállás-szolgáltatás Vendég által szóban vagy írásban kezdeményezett
meghosszabbításához a Szállásadó előzetes, írásban tett hozzájárulása szükséges. Ebben
az esetben a Szállásadó a már teljesített szolgáltatások teljes ellenértékét követelheti, a meghosszabbítást e feltétel teljesítéséhez kötheti.
12.) A szerződést a Vendég és a Szállásadó együttesen, írásban módosíthatják, egészíthetik ki.

Lemondás:

1.) Az érkezési napon és 1-30. napon 50% Ft a kötbér.
5.) Az érkezés előtti 31. naptól kötbérmentesen lemondható.

Szabad időpontok keresése